Libro Sagrado Niño Jesus

Libro Sagrado Niño Jesus

Quantity:
     10000 available for sale
Buy It Now For:
$12.00
Shipping:
Other (see description for more details)
Returns:
Returns are not Accepted - (more details)
Condition:
New
Payment Methods Accepted:
PayPal Accepted
Purchase Protection Offered:
PayPal Buyer Protection - Safer Shopping

recommend to a friend by email share on facebook share on twitter share on pinterest

Item Description

Item Details

UniSquare Item ID:
1966642
Condition:
New

Item Decription

ANG AKLAT NA ITO AY BANAL SAPAGKAT ITO AY NAGLALAMAN NG MGA MAHIWAGA AT MAKAPANGYARIHANG MGA SALITA NA GINAMIT NG ATING PANGINOONG HESUS NOONG SIYA AY NAMUMUHAY DITO SA MUNDO NG MGA TAO. KAYA NAMAN SA LAHAT NA MAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO, AY TIYAKING MAMUHAY NA BANAL AT SUNDIN ANG KALOOBAN NG ATING DIOS GAYA NG PAGSUNOD NG ATING PANGINOONG HESUCRISTO SA KALOOBAN NG KANYANG AMA AT IWASAN NINYONG MAGING PALALO SA KAPWA, MAPAKIAPID, PAGSISINUNGALING AT PAGGAWA NG ANOMANG KARUMAL DUMAL NA GAWAIN SA HARAPAN NG ATING DIOS NA MAYLIKHA SA ATIN. DITO SA AKLAT NA ITO MATUTUNGHAYAN ANG MGA ORACION UKOL SA MGA PAGHIHIMALA, DEPENSA AT PANGGAGAMOT NG PANGINOONG JESUCRISTO.MGA PAMAMARAAN NG PAGPAPALAYAS NG MGA DEMONYO, PAGTABOY SA LAHAT NA MASASAMANG ESPIRITU, MASASAMANG LOOB AT MGA DEMONYO.
You will get a PDF (10MB) file(Iilan lamang sa mga nakapaloob sa aklat na ito)

1. Panalangin Debosyon sa Niño Jesus
2. Pambuhay ng Talandro ng Niño Jesus
3. Kasaysayan ng Niño Jesus
4. Panggagamot
5. Pampaswerte
6. Upang Magkaayos ang mag-asawa
7. Pampalakas
8. Tagabulag
9. Mga oracion pangkaligtasan
10. Mga oracion depensa
11. Mga oracion proteksyon
12. Mga oracion na nauukol sa korte
13. Mga oracion sa paglalakad ng papeles
14. Mga oracion sa pagnenegosyo
15. Mga oracion sa pagpapalubag-loob
16. Mga oracuon tigalpo sa mga masasama
17. Mga oracion sa paglalakbay
18. Mga oracion pangkaligtasan
19. Mga oracion sa paggawa ng mga himala
20. Mga oracion sa pag-ibig
21. Mga oracion sa pakikipag-usap
.....at marami pang iba.

Kunin ang iyong aklat dito : https://shopee.ph/msksvdd

Kunin ang iyong ebook dito: https://payhip.com/talamebs

#karununganglihim #agimat #antinganting #oracion #mahika #depensa #kaligtasan #proteksiyon #pangontra #panggagamot #kababalaghan #healing #miracle #lovepotion #pampasuwerte #luckycharm #gayuma

 


Payment and Shipping Details

Seller Location: 9401, Philippines
Seller IP Address: Philippines - Philippines

Shipping services available:
Shipping / Handling Cost Cost For Each Additional Item Service
Other $0.00 Other (see description for more details)

Payment methods accepted:
  • PayPal Accepted

Return Policy:
Returns are not Accepted

Manual Invoice Approval Required:

This seller has enabled "Manual Invoice Approval" on their account. This means that after you complete checkout, you will NOT be automatically redirected to PayPal (if applicable) and will not be able to complete payment immediately. Instead, the seller will review the invoice and may, or may not, add or subtract additional charges, as explained in their policies and/or listing description. When the invoice is updated and approved by the seller, you will receive an automated email notification later, and you will be able to pay the updated invoice as you would normally.
Similar Items From This Seller: Click Here to View All Items From This Seller

Buy Aklat ng AUM
$12.00  Buy It Now
Buy 7 Llaves Et 7 Vertudes
$12.00  Buy It Now
Buy Lemegeton
$12.00  Buy It Now
Buy ANG KARUNONGANG LIHIM NG ATARDAR
$12.00  Buy It NowTop