ARKANGHEL METATRON : Hari Ng Kidlat

ARKANGHEL METATRON : Hari Ng Kidlat

Quantity:
     1 available for sale
Buy It Now For:
$12.00
Shipping:
Other (see description for more details)
Returns:
Returns are not Accepted - (more details)
Condition:
New
Payment Methods Accepted:
PayPal Accepted
Purchase Protection Offered:
PayPal Buyer Protection - Safer Shopping

recommend to a friend by email share on facebook share on twitter share on pinterest

Item Description

Item Details

UniSquare Item ID:
1966649
Condition:
New

Item Decription

ANG LIHIM NA KARUNONGANG NI ARKANGHEL METATRON : Hari Ng Kidlat (Electronic Book)

 
MAIKLING KASAYSAYAN NI ARKANGHEL METATRON
 
AYON SA MITOLOHIYA NG MGA HUDIO AT MGA MUSLIM, SI METATRON AY ISANG ANGHEL NG DEUS. PINATOTOHANAN DIN ITO NG ILANG MGA SITAS NG AGGADAH AT MISTIKONG KABALISTIKA. ANG PANGALANG METATRON AY HINDI NAITALA SA TORA NI MOSES AT KUNG PAPAANO AT KAILAN NAGSIMULA ANG PANGALAN NA ITO AY MARIIN PA RING PINAGDEDEBATIHAN.
 
SA TRADISYONG ISLAM, ANG KANYANG PANGALAN AY TINAWAG NA MITATRUSH, ANG ANGHEL NG BELO.
 
SA IBANG TRADISYON AT PANINIWALA, SI METATRON AY ISANG MATAAS NA PINUNO NG MGA ANGHEL AT TINATAWAG NA “ANGHEL NA TAGAPAGTALA”. ISA SIYA SA NAGTATAGLAY NG MATAAS NA ANTAS NG KAPANGYARIHAN.
 
SA PANINIWALA NG JEWISH APPOCRYPHA AT SINAUNANG KABBALAH, ANG PANGALANG METATRON AY SIYANG PANGALAN NI ENOCH NOONG SIYA AY UMAKYAT SA LANGIT AT NAGING ANGHEL NG DEUS.
 
AYON NAMAN SA KARUNONGAN NG ZOHAR, SI METATRON AY SIYANG ANGHEL NA NANGUNA SA ILANG AT POMOPROTEKTA SA MGA ISRAELITA MULA SA MGA SUNDALO NI PARAON HANGGANG SA MAKATAWID SILA SA PULANG DAGAT. INILALARAWAN DIN SIYANG ISANG MATAAS NA SACERDOTE.
 
SA KALAONANG PANINIWALA NG ECSTATIC KABBALAH, SI METATRON AY NAGING ISANG MESIAS.
 
SA APOCALYPSIS NI HERUBABEL, SI METATRON UMANO AY ISANG PUNONG ANGHEL NA SI MICHAEL. NAITALA DIN NA ANG PANGALANG METATRON SA GEMATRIA AY KAPANTAY NG SHADDAY O PANGINOON.
 
NGUNIT AYON SA KARUNONGANG LIHIM NG SINAUNANG MGA MISYONARYO, SI METATRON AY ISANG ANGHEL NG DEUS NA TINAGURIANG HARI NG KIDLAT SAPAGKAT HAWAK NIYA ANG KAPANGYARIHANG SINGLAKAS NG KIDLAT AT SINGBAGSIK NG KULOG.
 
SA KARUNONGANG LIHIM NG ATING MGA NINUNO NA SINASABI’Y NAKIKIPAG-USAP SA MGA ANGHEL NG KALANGITAN AT INFERNAL, LUMALABAS NA SI METATRON AY KAHALINTULAD NG ARKANGHEL NA SI MICHAEL. PINAMUMUNOAN NIYA ANG HUKBO NG MGA ANGHEL SA KALANGITAN MULA SA HILAGA HANGGANG SA TIMOG AT SI MICHAEL ANG NAMUMUNO NG MGA MANDIRIGMANG ANGHEL MULA SA SIKATAN HANGGANG SA KANLURAN. INILALARAWAN NG ATING MGA NINUNO SI METATRON NA ISANG ANGHEL NA MAY HAWAK NA KIDLAT.
 
KUNG ANG ISANG TAO AY NAIS MAKIKIPAG UGNAYAN SA ANGHEL NA ITO, KAILANGAN NIYA ANG MATINDING PANANAMPALATAYA SA DEUS AT SA MGA ANGHEL. SAPAGKAT ANG SUSI UPANG MAKAMIT ANG TULONG AT SAKLOLO MULA SA ANGHEL NA ITO AY ANG PANANAMPALATAYA.
 
ANG ANGHEL NA ITO AY SASAKLOLONG SINGBILIS NG KIDLAT KUNG IYONG NINANAIS ANG KANYANG TULONG KAPALIT NG DEBOSYON MO SA DEUS SA PAMAMAGITAN NG KANYANG PANGALAN. MAINAM NA TAGLAYIN ANG TALISMAN NI KING METATRON GAYA NG MEDALYON, PANYO O CHALECO HABANG PINAG-AARALAN ANG MGA KARUNONGANG LIHIM NA NAUUKOL SA KANYA.
 
MGA PAALALA AT PAUNAWA
 
SA MGA NAIS MAGTAGLAY NG KARUNONGANG ITO, PANATILIHIN ANG MABUTING PAKIKIPAG-UGNAYAN SA DEUS, SA MGA ANGHEL AT KAY KING METATRON. UMIWAS SA MGA GAWANG MASASAMA, IWASAN ANG MGA BISYO AT KALAYAWAN. UMIWAS SA PAKIKIAPID, PAGSISINUNGALING AT MAMUHAY SA LANDAS NG KABANALAN. HUWAG GAMITIN ANG MGA SALITA MULA SA TESTAMENTO NA ITO SA WALANG KABULOHAN. GAMITIN LAMANG KUNG KINAKAILANGAN AT NASA MATINDING KAGIPITAN. HUWAG GUMAWA NG KASAMAAN SA KAPWA, ALALAHANIN LAGI NA WALANG MAGTATANIM NG MABUTI NA AANI NG MASAMA NI ANG MAGTATANIM NG MASAMA NA AANI NG MABUTI.
 
MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO:
 
PANALANGIN / DEBOSYON
 
PANAWAG SA KAPANGYARIHAN NI KING METATRON
 
ANG MGA ORACION NI KING METATRON
 
1. PAGTAWAG NG KIDLAT
2. PANG-UTOS NG KIDLAT
3. PAMPAHINTO NG KIDLAT
4. UPANG MAKAKUHA NG MUTYA GAYA NG NGIPIN, PANGIL AT DILA NG KIDLAT
5. PANIGALPO NI KING METATRON
6. PAMPAAMPAT NG SUGAT
7. GAMOT SA TINAMAAN NG KIDLAT
8. PAMARUSA
9. TIGALPO UPANG MANGINIG ANG KALABAN
10. PAMUKSA SA KAPANGYARIHAN NG DEMONYO O MASAMANG ELEMENTO
11. PAMUGOT NG ULO NG MASASAMANG ELEMENTO
12. PANAKSAK SA MGA MANGKUKULAM
13. PANAWAG SA HANGIN
14. PAGBIAK NG TUBIG SA ILOG AT KARAGATAN
15. PAGTITIPON NG MGA ULAP SA KALANGITAN
16. UPANG MAKALAKAD SA KALAWAKAN
17. UPANG MAKALAKAD SA TUBIG
18. PAGLALAKBAY-DIWA
19. GAMOT SA LAHAT NA SAKIT PISIKAL
20. CABAL ESPIRITUWAL
21. CABAL AT KUNAT PISIKAL
22. CABAL SA BUTO
23. PANGSUHETO SA MGA HAYOP
24. PANGWASAK NG CABAL NG KALIWA
25. PANGONTRA SA LAHAT NA MASASAMANG ELEMENTO
26. UPANG MAHAWAKAN ANG APOY
27. PANG-UTOS, PAGPAPAHINTO NG APOY
28. DEPENSA SA SUNOG
29. PANGTANGGAL NG SUMPA SA BUONG SAMBAHAYAN
30. PANG-ALIPIN NG DAMDAMIN (GAYUMA)
32. PAMPALUBAG-LOOB
32. DEPENSA SA ARMAS DE FUEGO
33. DEPENSA SA MATATALAS NA BAGAY
34. DISCOMUNION SA LAHAT NA URI NG ARMAS DE FUEGO
35. TAGABULAG SA MGA KAAWAY
36. PAMIGIL SA MASASAMANG BALAK
37. PANUHETO SA MGA KALABAN
38. PAMPAHINA NG MGA KALABAN
39. PAMPALAKAS NG KATAWAN
40. UPANG TUMAGOS ANG PANINGIN SA PADER AT PUNO NG KAHOY
41. DEPENSA SA GUTOM
42. DEPENSA SA UHAW
43. DEPENSA SA LINDOL
44. DEPENSA SA KIDLAT
45. DEPENSA SA ULAN
46. DEPENSA SA KULOG
47. DEPENSA SA AKSIDENTE
48. TAGALIWAS
49. DEPENSA SA PAGPUTOK NG BULKAN
50. DEPENSA SA BAHA AT BUHAWI
51. DEPENSA SA KAPANGANIBAN AT KAPAHAMAKAN (ALL AROUND DEFENSE)
52. SA PAGGAWA NG HIMALA
53. KATUPARAN SA MABUBUTING KAHILINGAN
54. PAGBUBUKAS NG KASAGANAAN SA BUHAY (SA BIYAYA)
55. DEPENSA SA PAGHUHUKAY NG LUPA
56. PAMPAWI NG GALIT
57. DEPENSA SA TUKSO
58. DEPENSA LABAN SA MASASAMANG ESPIRITU AT ELEMENTO
59. KONTRA-LASON
60. GAMOT SA KAMANDAG
61. PODER SA PAGLALAKBAY
AT MARAMI PANG IBA....
 
This book will be sent via Email
 
For Hard Copy : Visit https://shopee.ph/msksvdd

Payment and Shipping Details

Seller Location: 9401, Philippines
Seller IP Address: Philippines - Philippines

Shipping services available:
Shipping / Handling Cost Cost For Each Additional Item Service
Other $0.00 Other (see description for more details)

Payment methods accepted:
  • PayPal Accepted

Return Policy:
Returns are not Accepted

Manual Invoice Approval Required:

This seller has enabled "Manual Invoice Approval" on their account. This means that after you complete checkout, you will NOT be automatically redirected to PayPal (if applicable) and will not be able to complete payment immediately. Instead, the seller will review the invoice and may, or may not, add or subtract additional charges, as explained in their policies and/or listing description. When the invoice is updated and approved by the seller, you will receive an automated email notification later, and you will be able to pay the updated invoice as you would normally.
Similar Items From This Seller: Click Here to View All Items From This Seller

Buy Fardazcion
$12.00  Buy It Now
Buy Jugarum
$12.00  Buy It Now
Buy Cinco Vocales
$12.00  Buy It Now
Buy Obra Sarata Cadena de Amor
$12.00  Buy It Now
Buy Santisima Trinidad Micam
$12.00  Buy It NowTop