Ang Aklat Ng Pagkabuhay Ng Panginoong Hesukristo

Ang Aklat Ng Pagkabuhay Ng Panginoong Hesukristo

Quantity:
     10000 available for sale
Buy It Now For:
$12.00
Shipping:
Other (see description for more details)
Returns:
Returns are not Accepted - (more details)
Condition:
New
Payment Methods Accepted:
PayPal Accepted
Purchase Protection Offered:
PayPal Buyer Protection - Safer Shopping

recommend to a friend by email share on facebook share on twitter share on pinterest

Item Description

Item Details

UniSquare Item ID:
1966616
Condition:
New

Item Decription

ANG MULING PAGKABUHAY NI JESUKRISTO, KUNG ITO AY ITINANGAN, ANG TAONG MAGDIBUSYON UKOL DITO AY MAGKAKAMIT NG DUGTONG SA SARILING BUHAY. MAAARING PAGKALOOBAN NG DIYOS ANG DIBOTO NG KAKAYAHANG MAKAPANGGAMOT SA ESPIRITUAL NA PAMAMARAAN, O DI KAYA AY MAGKAROON NG MAGANDANG BUHAY AT KINABUKASAN. ANG DIYOS AY LIWANAG NA WALANG DILIM. SIYA AY LIWANAG NA WALANG KAPANTAY. SA KANYANG LIWANAG, ANG MGA DAIGDIG AY NAGAWA, ANG MGA ESPIRITU AY NALIKHA. MULA SA LIWANAG NG DIYOS ANG LAHAT AY NABUBUHAY, HINDI MABILANG NA MGA NILALANG ANG NABUBUHAY SA KANYANG LIWANAG, WALANG KADILIMAN ANG SA KANYA. ANG PAG-IBIG NG DIYOS AY LIWANAG NA HINDI MAKIKITA NG ANUMANG MATA, NGUNIT ITO AY LAGANAP, AT LUMILIKHA. ITO ANG NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN, AT PINAKAMATINDING LIWANAG SA NILALANG. ANG ILAW NG DIYOS AY MITHIING KAMTIN SA PAG-IBIG NIYA ITO AY SISIBOL MANDIN. KUNG ANG TAO AY NATUTO NA MAGMAHAL NG TOTOO, SISILAY ANG ILAW NG DIYOS SA KANYANG KATAUHAN, PAG NANGYARI ANG YAON, MAWAWALA ANG DILIM, SISILAY ANG BAGONG PAG-ASA NG KALIGTASAN SA MUNDO. ANG LIWANAG NG DIYOS AY SUMISIBOL AT LUMULUKLOK SA MGA TAONG MAY PAG-IBIG AT PAGMAMAHAL NA TOTOO. SA ILAW NG DIYOS, AT KANYANG PAG-IBIG, WALA NANG DILIM. NI KAMATAYAN AY MAGIGING PANSAMANTALA LAMANG. SAPAGKAT ANG PAG-IBIG NG DIYOS AY BUHAY NA WALANG HANGAN ITO AY PARA SA TOTOONG MAGMAMAHAL NANG WALANG PASUBALI O DIYOS NG MGA DIYOS, KAAWAAN MO PO KAMI.

Kunin ang iyong aklat dito : https://shopee.ph/msksvdd

Kunin ang iyong ebook dito: https://payhip.com/talamebs

#karununganglihim #agimat #antinganting #oracion #mahika #depensa #kaligtasan #proteksiyon #pangontra #panggagamot #kababalaghan #healing #miracle #lovepotion #pampasuwerte #luckycharm #gayuma


Payment and Shipping Details

Seller Location: 9401, Philippines
Seller IP Address: Philippines - Philippines

Shipping services available:
Shipping / Handling Cost Cost For Each Additional Item Service
Other $0.00 Other (see description for more details)

Payment methods accepted:
  • PayPal Accepted

Return Policy:
Returns are not Accepted

Manual Invoice Approval Required:

This seller has enabled "Manual Invoice Approval" on their account. This means that after you complete checkout, you will NOT be automatically redirected to PayPal (if applicable) and will not be able to complete payment immediately. Instead, the seller will review the invoice and may, or may not, add or subtract additional charges, as explained in their policies and/or listing description. When the invoice is updated and approved by the seller, you will receive an automated email notification later, and you will be able to pay the updated invoice as you would normally.
Similar Items From This Seller: Click Here to View All Items From This Seller

Buy Aklat ng Sancto Cristo
$12.00  Buy It Now
Buy Libro Sagrado Niño Jesus
$12.00  Buy It Now
Buy Santisima Trinidad Micam
$12.00  Buy It Now
Buy Jugarum
$12.00  Buy It NowTop